نویسندگان و مترجمان ما

شایا محمدی رفیع

نویسنده کودک و نوجوان

نویسنده کودک و نوجوان

سولماز خواجه وند

نویسنده کودک و نوجوان

متولد سال 1363، فارغ التحصیل رشته ی گرافیک از دانشگاه آزاد، فارغ التحصیل رشته ی ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر.
در امر نویسندگی، فیلمنامه نویسی و همچنین در مطبوعات فعالیت داشتند.

ابراهیم عامل محرابی

نویسنده کودک و نوجوان

متولد 1348، با نشریات دانشجویی، واحد تحقیقات جهاد دانشگاهی، انتشارات جهتد داتشجویی و… همکاری داشته اند. پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد با ناشران خصوصی و دولتی همکاری داشتند.

داریوش هفت برادران

نویسنده کودک و نوجوان

نویسنده و مترجم کتاب کودک و نوجوان، مدیر انتشارات فرای علم

اسدالله شعبانی

نویسنده کودک و نوجوان

گویا متولد 1337 خورشیدی هستم، 4/4/37 در دامنه های الوند، روستای بهادربیک (بین کردستان و همدان). در تهران درس را شبانه ادامه دادم، نخست دیپلم اقتصاد اجتماعی گرفتم سپس در رشته ی زبان و ادبیات فارسی فرغ التحصیل شدم.

معصومه سمیعی

نویسنده و مترجم

یک بیوگرافی کوتاه از این نویسنده و یا مترجم در این بخش قرار خواهد گرفت. یک بیوگرافی کوتاه از این نویسنده و یا مترجم در این بخش قرار خواهد گرفت. یک بیوگرافی کوتاه از این نویسنده و یا مترجم در این بخش قرار خواهد گرفت.

اسمیرا سلیمی

نویسنده و مترجم

یک بیوگرافی کوتاه از این نویسنده و یا مترجم در این بخش قرار خواهد گرفت. یک بیوگرافی کوتاه از این نویسنده و یا مترجم در این بخش قرار خواهد گرفت. یک بیوگرافی کوتاه از این نویسنده و یا مترجم در این بخش قرار خواهد گرفت.

الهه فدائی طهرانی

نویسنده کودک و نوجوان

یک بیوگرافی کوتاه از این نویسنده و یا مترجم در این بخش قرار خواهد گرفت. یک بیوگرافی کوتاه از این نویسنده و یا مترجم در این بخش قرار خواهد گرفت. یک بیوگرافی کوتاه از این نویسنده و یا مترجم در این بخش قرار خواهد گرفت.